KA103-2015

 

logo-plus_0.JPG [8.50 KB]

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)

67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830,    OID: E10171468

 

 

 

Numer projektu - 2015-1-PL01-KA103-014509

Termin realizacji - 1.06.2015 - 30.09.2016

Rok akademicki - 2015/2016 

Dofinansowanie - 351 522 Euro

Wyjazdy studentów UR za granicę na studia - 83 uczestników (w tym 25 z projektu PO WER)

Wyjazdy studentów UR za granicę na praktykę - 18 studentów + 19 absolwentów

Wyjazdy nauczycieli akademickich UR za granicę w celu przeprowadzenia min. 8 godz. zajęć dydaktycznych - 83 uczestników

Wyjazdy pracowników UR za granicę w celu odbycia szkolenia - 31 uczestników

 

Przyjazdy studentów uczelni partnerskich do UR na studia - 112 uczestników 

Przyjazdy studentów uczelni partnerskich do UR na praktykę - 11 uczestników

Przyjazdy nauczycieli akademickich uczelni partnerskich do UR w celu przeprowadzenia min. 8 godz. zajęć dydaktycznych - 31 uczestników

Przyjazdy pracowników uczelni partnerskich do UR w celu odbycia szkolenia - 16 uczestników