KA103-2014

logo-plus_0.JPG [8.50 KB]

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)

67307-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02
PIC: 984448830,    OID: E10171468
 

 

 

 

Numer projektu - 2014-1-PL01-KA103-000047 

Termin realizacji - 1.06.2014 - 30.09.2015

Rok akademicki - 2014/2015

Dofinansowanie - 293 576 Euro

Wyjazdy studentów UR za granicę na studia -  79 uczestników (w tym 29 z projektu PO WER)

Wyjazdy studentów UR za granicę na praktykę -  36 studentów 

Wyjazdy nauczycieli akademickich UR za granicę w celu przeprowadzenia min. 8 godz. zajęć dydaktycznych - 64 uczestników

Wyjazdy pracowników UR za granicę w celu odbycia szkolenia - 27 uczestników

 

Przyjazdy studentów uczelni partnerskich do UR na studia - 125 uczestników 

Przyjazdy studentów uczelni partnerskich do UR na praktykę - 8 uczestników

Przyjazdy nauczycieli akademickich uczelni partnerskich do UR w celu przeprowadzenia min. 8 godz. zajęć dydaktycznych - 26 uczestników

Przyjazdy pracowników uczelni partnerskich do UR w celu odbycia szkolenia - 18 uczestników