Info dla zakwalifikowanych pracowników

Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027)
ECHE - 101009165
Erasmus code - PL RZESZOW02
PIC - 984448830, OID - E10171468

ERASMUS+

 

1. Informacje dla zakwalifikowanych pracowników

  • Każdy pracownik zostanie powiadomiony e-mailowo o wynikach konkursu, a zakwalifikowani pracownicy otrzymają informację o dalszej procedurze.
  • Wyjazd może nastąpić w terminie podanym przy rekrutacji
  • Podstawą wyjazdu będzie złożenie w Sekcji Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych Działu Kształcenia Indywidualnego programu nauczania / szkolenia (Staff Mobility Agreement for Teaching / Training), zaakceptowanego przez instytucję przyjmującą

Właściwy dokument powinien zostać wypełniony na komputerze i odpowiednio podpisany przez uczelnię partnerską oraz kierownika jednostki UR (dyrektora instytutu/kierownika jednostki administracyjnej) oraz pracownika wyjeżdżającego.

  • Po złożeniu dokumentów pracownik rejestruje wniosek o wyjazd zagraniczny w systemie EOD.
  • Kilka dni przed wyjazdem pracownik podpisuje umowę, przygotowaną przez Dział Kształcenia i otrzymuje dofinansowanie na podane konto.

Zasady realizacji i finasowania wyjazdów za granicę pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach programu Erasmus+

 

Ubezpieczenie:

- Wyjazd do krajów objętych ubezpieczeniem NFZ

- Pracownicy otrzymają przed wyjazdem polisę ubezpieczeniową wykupiona przez UR.

 

4. Jak rozliczyć się z wyjazdu?

Po powrocie należy dostarczyć do Działu Kształcenia Certyfikat czyli dokument wydany przez uczelnię przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej instytucji (zgodny z umową, chyba, że pobyt w uczelni partnerskiej został zmieniony) i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych  lub odbycie szkolenia w ramach programu Erasmus+. Dokument powinien być wystawiony na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisany i opieczętowany.

Po powrocie należy również wypełnić sprawozdanie on-line EU Survey, do którego link otrzyma pracownik e-mailem.  

Pracownicy mogą zostać poproszeni o napisanie artykułu, na temat pobytu i jego efektów, na stronę internetową i do gazetki uczelnianej.

 

KONTAKT:

Uniwersytet Rzeszowski
Dział Kształcenia
Sekcja Wymiany Akademickiej i Studentów Zagranicznych
ul. Rejtana 16 C, pok. 44

35-959 Rzeszów

mgr Lucyna Kustra-Kłeczek - Koordynator uczelniany programu Erasmus+ - lkustra@ur.edu.pl, tel.: 17 872 10 71

- umowy międzyinstytucjonalne w ramach programu Erasmus+, wyjazdy na dydaktykę nauczycieli akademickich Kolegium Nauk Humanistycznych i Kolegium Nauk Społecznych, przyjazdy pracowników uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+

mgr Anna Zając - anzajac@ur.edu.pl, tel.: 17 872 15 72

- wyjazdy na szkolenie pracowników Kolegium Nauk Humanistycznych, Kolegium Nauk Społecznych i innych jednostek, przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+,

mgr Aleksandra Dańczyszyn - adanczyszyn@ur.edu.pl, tel.: 17 872 15 71

- wyjazdy studentów na studia i praktykę w ramach programu Erasmus+, wyjazdy na dydaktykę i szkolenie pracowników Kolegium Nauk Medycznych i Kolegium Nauk Przyrodniczych