Sekretariat - kontakt/The Secretary’s Office - contact details

Dane kontaktowe / Contact details:

Uniwersytet Rzeszowski

Szkoła Doktorska

35-959 Rzeszów, al. T.Rejtana 16c, bud. A1, pok. 29

Polska

tel. +48 17 872 1207

e-mail: szkoladoktorska@ur.edu.pl

 

University of Rzeszów

The Doctoral School

35-959 Rzeszów,

street: T.Rejtana 16c, building: A1, room: 29

Poland

Tel.No.: +48 17 872 1207

e-mail: szkoladoktorska@ur.edu.pl

 

Sekretariat Szkoły Doktorskiej UR przyjmuje w godzinach 1000 - 1400

The Secretary’s Office of the  Doctoral School at the University of Rzeszów is open from 10 a.m. to 2 p.m.

 

Kierownik Sekretariatu Szkoły Doktorskiej UR / The Head of the Secretary’s Office

mgr inż. Iwona Wania

tel. +48 17 872 1207

e-mail: iwwania@ur.edu.pl

 

Specjalista administracyjny ds. toku kształcenia w Szkole Doktorskiej UR / Administrative Specialist

mgr Joanna Berdowska

tel. +48 17 872 1207

e-mail: jberdowska@ur.edu.pl