Regulamin Szkoły Doktorskiej UR/Statute of Doctoral School at the University of Rzeszów

Akty prawne obowiązujące:

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR od roku akademickiego 2022/2023 - tekst jednolity z dnia 26 października 2023 r. / Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic year 2022/2023

Uchwała nr 289/10/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązującym doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR od roku akademickiego 2022/2023 / Resolution no. 289/10/2023 of the Senate of the University of Rzeszow of October 26, 2023 regarding amendments to the Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic year 2022/2023

 

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - tekst jednolity z dnia 26 października 2023 r. / Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic years 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Uchwała nr 288/10/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązującym doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 / Resolution no. 288/10/2023 of the Senate of the University of Rzeszow of October 26, 2023 regarding amendments to the Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic years 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

 

Akty prawne wcześniejsze:

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR od roku akademickiego 2022/2023 - tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2023 r. / Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic year 2022/2023

Uchwała nr 233/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązującym doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR od roku akademickiego 2022/2023 / Resolution no. 233/04/2023 of the Senate of the University of Rzeszow of April 27, 2023 regarding amendments to the Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic year 2022/2023

 

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2023 r. / Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic years 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Uchwała nr 232/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązującym doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 / Resolution no. 232/04/2023 of the Senate of the University of Rzeszow of April 27, 2023 regarding amendments to the Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic years 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w latach 2019 - 2021

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie od roku akademickiego 2022/2023 / Rules and Regulations of the Doctoral School for doctoral students starting their education from the academic year 2022/2023