I rok 2020/2021

Metodologia badań naukowych – archeologia

Metodologia badań naukowych – filozofia

Metodologia badań naukowych – historia

Metodologia badań naukowych – językoznawstwo

Metodologia badań naukowych – literaturoznawstwo

Metodologia badań naukowych – nauki fizyczne

Metodologia badań naukowych – nauki medyczne

Metodologia badań naukowych – nauki o polityce i administracji

Metodologia badań naukowych – nauki o zdrowiu

Metodologia badań naukowych – nauki prawne

Metodologia badań naukowych – nauki socjologiczne

Metodologia badań naukowych – rolnictwo i ogrodnictwo

Metodologia badań naukowych – technologia żywności i żywienia

Metodologia badań naukowych – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Aplikacje grantowe

Dydaktyka Szkoły Wyższej

Etyka w nauce

Język angielski gr.1

Język angielski gr.2

Język niemiecki

Praktyka zawodowa

Seminarium doktoranckie - dr hab. A. Myszka, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. A. Niemczuk, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. A. Zapałowski, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. inż. A. Znamirowska, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. B. Kotarba, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. D. Karkut, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. E. Feret, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. E. Mazur, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. E. Oronowicz-Kida, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. J. Pisuliński, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. J. Rutowski, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. J. Sawicka, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. M. Łuszczak, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. M. Uchman, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. P. Więch, prof. UR; dr hab. n. med. M. Dąbrowski, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. inż. R. Tobiasz-Salach, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. R. Uliasz, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. T. Bochnak, prof. UR

Seminarium doktoranckie - dr hab. T. Zbyrad, prof. UR

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. A. Jakubowska-Ożóg

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. inż. M. Kacaniova

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. inż. J. Gorzelany

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. K. Prus

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. M. Parczewski

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. n. med. A. Reich

Seminarium doktoranckie - prof. dr hab. M. Cholewa; prof. dr hab. n.med. K. Gutkowski

Seminarium doktoranckie - dr hab. M.Chrostek, prof. UR