mgr inż. Karolina Mroczek

 

ORCID: 0000-0003-2825-6449

The topic of my dissertation is: „Initial research on functional drinks with different osmolality and modified mineral additives”

A due date for a portion change that was made again! It takes the same form and a different form and does not take tablets or dietary supplements in a different form. The purpose of the functional date is to supplement the exchange of bits. Increasing the interest in this program, increasing the value, practicing the cultivation of the sign during the period of growth, increasing the interest and increasing the level of awareness of the worthwhile interest. The food market has great development potential, which translates into regional development of this type from year to year. A special place in the replacement tank. Beverage division offering the possibility to create new products for each participant. The network is a well-known group of complementary and complementary drinks and isotonic drinks.

The source of osmolality in these drinks are mainly carbohydrates, and then minerals, including two basic electrolytes: K + and Na +. A very common procedure in the production of isotonic drinks is the use of sterile water as the base of the drink (ion-free to standardize the matrix of the drink) and additives in the form of sugars, sweeteners, dyes, acidity regulators and stabilizers. The ingredients thanks to which minerals (mainly sodium and potassium) appear in the solution include: potassium sorbate, sodium benzoate, acesulfame K or potassium citrates. It is worth noting that drinks very rarely contain significant amounts of ions that are very valuable from the point of view of the body's mineral balance, such as magnesium or calcium. As a result of intense physical or mental effort, the human body loses not only two basic electrolytes, but also large amounts of calcium and magnesium, as well as micronutrients, for example manganese, iron, copper and chromium. So it seems obvious that functional drinks should be enriched with these ingredients. The research concerns the effect of fortification with mineral additives of the base forms of isotonic drinks and the building of correlation between ear concentrations and changes in matrix osmolality. As mentioned, the most significant change in water osmolality will be caused by carbohydrates, but knowledge in this area is still limited. A gap in the literature is the effect of doses in the form of mineral additives on the formation of the parameter of the index of particles in water.

The aim of the research is to determine the applicability of selected sweeteners, ionic additives, preservatives, natural acidity regulators and their influence on the tonicity of functional drinks.

 

Publication:

 1. Mroczek J.R. (55%), Mroczek K. (45%). 2019. Wartość rzeźna buhajków różnych ras z rejonu południowo - wschodniej polski. [w:] Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy. Red. Nauk. A. Augustyńska - Prejsnar, Cz. Puchalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 37-45. ISBN 978-83-7996-706-3.
 2. Mroczek K. (65%), Rudy M. (20%), Mroczek J.R. (15%). 2020. Łowiectwo jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. [w:] Ochrona środowiska produkcji rolniczej. Red. Nauk. G. Gajdek, Cz. Puchalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 7-18. ISBN 978-83-7996-818-3.
 3. Mroczek K., Mroczek J.R. 2021. Tradycyjne produkty mleczne jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Podkarpacia. [w:] Uwarunkowania produkcji żywności część 1. Red. Nauk. G. Gajdek, Cz. Puchalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 77-87. ISBN 978-83-7996-929-6.
 4. Mroczek K., Znamirowska A. 2021. Preferencje i cechy organoleptyczne niskolaktozowego probiotycznego koziego mleka fermentowanego. [w:] Potencjał biologiczny żywności część 2. Red. Nauk. G. Gajdek, Cz. Puchalski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: 77-87. ISBN 978-83-7996-928-9.
 5. Mroczek K., Znamirowska A. 2021. Rola kolagenu w organizmie i jego wpływ na jakość probiotycznego mleka koziego. [w:] Żywienie i produkcja żywności – przegląd najnowszych doniesień. Red. Nauk. B. Bujalska, J. Kozłowska. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. - Lublin: 102-108. ISBN 978-83-66489-97-4
 6. Mroczek K., Mroczek J.R. 2017. Znaczenie dziczyzny w krajowej gospodarce żywnościowej. [w:] Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Red. M. Zin i M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Podkarpacki Oddział w Rzeszowie: 103-111. ISBN 978-83-943514-6-5.
 7. Mroczek J.R., Mroczek K.. 2017. Żywność tradycyjna makroregionu Polski Wschodniej. [w:] Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Red. M. Zin i M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Podkarpacki Oddział w Rzeszowie: 135-145. ISBN 978-83-943514-6-5.
 8. Zin M., Kucharyk S., Mroczek K. Porównanie wartości rzeźnej oraz jakości mięsa pozyskiwanego od dzików i tuczników. [w:] Produkcja i bezpieczeństwo żywności. Red. M. Zin i M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Podkarpacki Oddział w Rzeszowie: 147-158. ISBN 978-83-943514-6-5.
 9. Mroczek J.R., Mroczek K., Zin M. 2018. Czynniki kształtujące jakość wieprzowiny. [w:] Żywność wysokiej jakości – determinanty produkcji. Red. M. Zin i M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Podkarpacki Oddział w Rzeszowie: 111-120. ISBN 978-83-943514-7-2.
 10. Mroczek K., Zin M., Mroczek J.R. 2018. Walory odżywcze dziczyzny ze szczególnym uwzględnieniem mięsa pozyskiwanego od zwierzyny płowej. [w:] Żywność wysokiej jakości – determinanty produkcji. Red. M. Zin i M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Podkarpacki Oddział w Rzeszowie: 121-130. ISBN 978-83-943514-7-2.
 11. Zin M. (40%), Mroczek J.R. (30%), Mroczek K. (30%). 2018. Analiza wpływu długości peklowania na właściwości fizykochemiczne mięsa jelenia. [w:] Żywność wysokiej jakości – determinanty produkcji. Red. M. Zin i M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Podkarpacki Oddział w Rzeszowie: 131-139. ISBN 978-83-943514-7-2.
 12. Mroczek J.R. (50%), Mroczek K. (30%), Rudy M. (20%). 2019. Walory odżywcze mięsa pozyskiwanego od niszowych gatunków drobiu. [w:] Jakość żywności i żywienia. Red. M. Zin i M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Podkarpacki Oddział w Rzeszowie: 13-21. ISBN978-83-943514-8-9.
 13. Mroczek K., Mroczek J.R., Rudy M. 2019. Mleko i mięso kozie jako żywność prozdrowotna. [w:] Jakość żywności i żywienia. Red. M. Zin i M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Podkarpacki Oddział w Rzeszowie: 23-31. ISBN 978-83-943514-8-9.
 14. Mroczek K. Właściwości fizyko-chemiczne mięsa buhajków rasy simentalskiej. [w:] Prace naukowe młodych przyrodników. Tom 1. Red. M. Antczak, J. Król i T. Zgoda. Wyd. Młodzi Przyrodnicy: 4-11. ISBN 978- 83-954855-0-3.
 15. Mroczek J.R., Mroczek K. Znaczenie gospodarcze wielbłądowatych i walory odżywcze ich mięsa. [w:] Monografia. Jakość i bezpieczeństwo żywności oraz gospodarka magazynowa. Red. M. Zin i M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego: 137-144. ISBN 978-943514-9-6.
 16. Mroczek J.R., Mroczek K., Rudy M. 2020. Niezrównoważona konsumpcja mięsa – aspekty ekologiczne, zdrowotne i etyczne. [w:] Monografia. Jakość i bezpieczeństwo żywności oraz gospodarka magazynowa. Red. M. Zin i M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego: 145-152. ISBN 978-943514-9-6.
 17. Gil M., Żurek J., Rudy M., Duma-Kocan P., Mroczek K. 2021. Wołowina jako źródło minerałów w diecie człowieka. [w:] Monografia. Zarządzanie i innowacje w produkcji oraz przechowalnictwie żywności. Red. M. Rudy. Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego: 73-84. ISBN 978-83-962853-0-0.
 18. Zin M., Mroczek K., Mroczek J.R. 2018. Tradycyjne produkty mięsne Podkarpacia. Gospodarka Mięsna. 8: 18-21. ISSN 0367-4916. e-ISNN 2449-9536.
 19. Mroczek J.R., Mroczek K. 2018. Drobiowe produkty tradycyjne. Polskie Drobiarstwo. 1: 44-47. ISSN 1231-0387.
 20. Mroczek K., Mroczek J.R. 2018. Kilka słów o przepiórce japońskiej. Polskie Drobiarstwo. 7: 76-79. ISSN 1231-0387.
 21. Mroczek K., Mroczek J.R. 2019. Walory odżywcze mięsa gołębi, perlic, przepiórek i bażantów. Drobiowo Polskie Drobiarstwo. 9: 67-70. ISSN 1231-0387.
 22. Mroczek K., Mroczek J.R. 2018. Tradycyjne produkty drobiowe jako element różnorodności biologicznej gospodarstw rolnych. Polish Journal for Sustainable Development. 22 (1): 75-82. ISSN 2450-3746. e-ISNN 2451-2672. DOI: 10.15584/pjsd.2018.22.1.10.
 23. Mroczek K., Rudy M., Gil M., Mroczek J.R. 2018. Możliwości zagospodarowania odpadów z produkcji drobiarskiej w zgodzie z zasadami biogospodarki. Polish Journal for Sustainable Development. 22 (2): 93-100. ISSN 2450-3746. e-ISNN 2451-2672. DOI: 10.15584/pjsd.2018.22.2.11.
 24. Mroczek K., Rudy M., Stanisławczyk R., Mroczek J.R. 2018. Produkcja i konsumpcja mięsa w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Polish Journal for Sustainable Development. 22 (2): 101-108. ISSN 2450-3746. e-ISNN 2451-2672. DOI: 10.15584/pjsd.2018.22.2.12.
 25. Mroczek J.R., Rudy M. Mroczek K. 2019. Owady alternatywnym źródłem białka dla ludzi i zwierząt gospodarskich. Aura - Ochrona Środowiska. 7: 6-9. ISNN 0137-3668. e-ISSN 2449-9927. DOI: 10.15199/2.2019.7.1.
 26. Mroczek J.R., Mroczek K. 2019. Wegetarianizm - sposób odżywiania czy coś więcej? Aura - Ochrona Środowiska. 12: 22-25. ISNN 0137-3668. e-ISSN 2449-9927. DOI: 10.15199/2.2019.12.2.
 27. Kucharyk S., Rudy M., Gil M., Stanisławczyk R., Mroczek K. 2019. Niekonwencjonalne metody utrwalania produktów mięsnych oraz ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko. Polish Journal for Sustainable Development. 23 (2): 53-62. ISSN 2450-3746. e-ISNN 2451-2672. DOI: 10.15584/pjsd.2019.23.2.6
 28. Mroczek K., Kucharyk S., Rudy M., Mroczek J.R. 2019. Możliwości zagospodarowania odpadów z przemysłu mięsnego w zgodzie z zasadami biogospodarki. Polish Journal for Sustainable Development. 23 (2): 73-80. ISSN 2450-3746. e-ISNN 2451-2672. DOI: 10.15584/pjsd.2019.23.2.8.
 29. Zin M., Mroczek J.R., Mroczek K. 2019. Walory surowca mięsnego pozyskiwanego od jeleniowatych. Gospodarka Mięsna. 9: 23-25. ISSN 0367-4916. e-ISNN 2449-9536.
 30. Zin M., Mroczek K., Mroczek J.R. 2020. Rasy rodzime świń jako źródło surowca mięsnego o unikalnych walorach sensorycznych i przetwórczych. Gospodarka Mięsna. 2: 8-10. ISSN 0367-4916. e-ISNN 2449-9536.
 31. Zin M., Mroczek K., Mroczek J.R. 2020. Znaczenie różnych rodzajów mięsa w żywieniu człowieka. Gospodarka Mięsna. 5: 18-21. ISSN 0367-4916. e-ISNN 2449-9536.
 32. Mroczek J.R., Mroczek K. 2020. Mięso in vitro – aspekty ekologiczne, etyczne i technologiczne. Gospodarka Mięsna. 10: 14-17. ISSN 0367-4916. e-ISNN 2449-9536.
 33. Mroczek K. 2020. Alternatywne i egzotyczne źródła białka zwierzęcego w żywieniu człowieka w kontekście racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska. Polish Journal for Sustainable Development. 24 (1): 95-102. ISSN 2450-3746. e-ISNN 2451-2672. DOI: 10.15584/pjsd.2020.24.1.10.
 34. Mroczek J.R., Mroczek K. 2020. Cechy fizyko-chemiczne oraz wartość odżywcza mięsa drobiowego. Polskie Drobiarstwo. 7: 6-9. ISSN 1231-0387
 35. Mroczek J.R., Mroczek K. 2020. Drób w kuchni staropolskiej. Polskie Drobiarstwo. 8: 16-18. ISSN 1231-0387.
 36. Mroczek J.R., Mroczek K. 2020. Bez czarny - właściwości prozdrowotne i zastosowanie. Aura - Ochrona Środowiska. 4: 8-11. ISNN 0137-3668. e-ISSN 2449-9927. DOI: 10.15199/2.2020.4.1.
 37. Mroczek J.R., Mroczek K. 2020. Produkty pszczele w ochronie zdrowia i suplementacji żywienia człowieka. Aura - Ochrona Środowiska. 7-8: 9-12. ISNN 0137-3668. e-ISSN 2449-9927. DOI: 10.15199/2.2020.7-8.3.
 38. Mroczek K. 2021. Freeganizm w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. [w:] Polish Journal for Substainable Development. 25 (2): 69-76.