Zakwaterowanie - domy studenta / Accommodation - Student Dormitories

Doktorant/ka może ubiegać się o:

1) zakwaterowanie w domu studenckim uczelni,

2) zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni

– na zasadach i w trybie określonym w regulaminie świadczeń dla studentów. 

Wszelkie informacje na stronie /student/domy-studentaa 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ph.D. students can apply for accommodation in a dormitory, including with his/her spouse and child – under the terms and in a manner specified in the rules and regulations of student benefits.

More information can be found at the link