III rok 2023/2024 - III year 2023/2024

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW III ROKU - semestr VI/letni rok akademicki 2023/2024

Data

Zajęcia

Prowadzący

Bud./sala

Godziny

NAUKI HUMANISTYCZNE, SZTUKA

08.03.2024;

22.03.2024;

12.04.2024;

26.04.2024;

17.05.2024

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny) –

archeologia

Dr D. Król

Instytut Archeologii

Ul. Moniuszki 10

Bud. C8

Gab. 16

9:00 – 11:15

08.03.2024;

22.03.2024;

12.04.2024;

26.04.2024;

17.05.2024

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

filozofia

Dr hab. R. Kolarzowa, prof. UR

Instytut Filozofii

Ul. Rejtana 16C

Bud. A1, s. 305

14:00 – 16:15

 

08.03.2024;

22.03.2024;

12.04.2024;

26.04.2024;

17.05.2024

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

historia

Dr hab. S. Domoradzki, prof. UR

Instytut Historii

Ul. Rejtana 16C

Bud. A1

G. 215

9:00 – 11:15

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

językoznawstwo

Dr hab. M. Grygiel, prof. UR

Instytut Neofilologii

Al. mjr W. Kopisto 2B

Bud. A3; g. 105

9:00 – 11:15

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

sztuki muzyczne

Dr L. Pelc

Instytut Muzyki

Ul. Dąbrowskiego 83

s. 101

9:00 – 11:15

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Dr hab. J. Łuczaj-Salej, prof. UR

Instytut Sztuk Pięknych

Ul. Kopisto

Bud. A2

s. 8

9:00 – 11:15

NAUKI SPOŁECZNE

08.03.2024;

22.03.2024;

12.04.2024;

26.04.2024;

17.05.2024

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

ekonomia i finanse

Dr L. Kaliszczak

Instytut Ekonomii i Finansów

Ul. Ćwiklińskiej 2

Bud. D1, s. 101

 

9:00 – 11:15

08.03.2024;

22.03.2024;

12.04.2024;

26.04.2024;

17.05.2024

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

nauki o polityce i administracji

Dr K. Piękoś

Instytut Nauk o Polityce

Ul. Kopisto

Bud. A2, s.328

9:00 – 11:15

08.03.2024;

22.03.2024;

12.04.2024;

26.04.2024;

17.05.2024

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

nauki prawne

Dr hab. G. Pastuszko, prof. UR

 

Instytut Nauk Prawnych,

pl. Ofiar Getta, sala 18

9:00 – 11:15

01.03.2024;

15.03.2024;

05.04.2024;

19.04.2024;

10.05.2024

24.05.2024;

07.06.2024;

21.06.2024;

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

nauki socjologiczne

Dr M. Motyka

Instytut Nauk Socjologicznych

Ul. Rejtana 16C

Bud. A1, s. 335

10:00 – 11:30

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE, ROLNICZE, MEDYCZNE I O ZDROWIU

08.03.2024;

22.03.2024;

12.04.2024;

26.04.2024;

17.05.2025

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

nauki biologiczne

Dr hab. R. Zadrąg-Tęcza,, prof. UR

Instytut Biologii

Ul. Zelwerowicza 4

Bud. D9

Wykład Bud. D9, s.415

Lab. Bud. D9, s. 414

10:30 – 12:45

20.03.2024;

27.03.2024;

10.04.2024;

24.04.2024;

08.05.2024

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

nauki fizyczne

Dr hab. W. Szajna, prof. UR

Instytut Nauk Fizycznych

Ul. Pigonia 1

Budynek A0/B1

Wyk.: s. 118

Ćw.: 121

9:00 – 11:15

01.03.2024;

14.03.2024;

04.04.2024;

19.04.2024;

16.05.2024

 

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

nauki o zdrowiu

Dr  M. Marć

Instytut Nauk o Zdrowiu

Ul. Warzywna 1 a

Bud. G4, s. 329

1.03 i 19.04

godz.

9:00 – 11:15

pozostałe terminy

godz.

17:00 – 19:15

Ćwiczenia:

17.04.2024;

24.04.2024;

08.05.2024;

Wykłady:

24.04.2024;

08.05.2024;

15.05.2024

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

rolnictwo i ogrodnictwo

Prof. dr hab. J. Stanek-Tarkowska

INROiKsz.Śr.

Ul. Zelwerowicza 8B

Bud. D7

Ćwiczenia: s. 21

Wykłady: s. 140

Ćwiczenia:

14:00 – 17:00

Wykłady:

12:00 – 13:30

01.03.2024;

15.03.2024;

05.04.2024;

19.04.2024;

10.05.2024

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

technologia żywności i żywienia

Dr hab. inż. A. Znamirowska-Piotrowska, prof. UR

Instytut Technologii Żywności i Żywienia

Ul. Ćwiklińskiej 2D

Bud. D10, p. 103

9:00 – 11:15

JĘZYK ANGIELSKI – NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I SZTUKI

08.03.2024;

22.03.2024;

12.04.2024;

26.04.2024;

17.05.2024

(piątki)

j. angielski

Dr G. Kwiatkowski

Instytut Historii,

Ul. Rejtana 16C

Bud. A1, s. 230

11:30 – 13:45

JĘZYK ANGIELSKI – NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE, ROLNICZE, MEDYCZNE I O ZDROWIU

01.03.2024;

15.03.2024;

05.04.2024;

19.04.2024;

10.05.2024

(piątki)

j. angielski

Dr G. Kwiatkowski

Instytut Historii,

Ul. Rejtana 16C

Bud. A1, s. 230

11:30 – 13:45

Seminaria doktoranckie -  indywidualne spotkania z promotorami – 30 godz. w sem.