III rok 2023/2024 - III year 2023/2024

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA DOKTORANTÓW III ROKU - semestr V/zimowy rok akademicki 2023/2024

Data

Zajęcia

Prowadzący

Bud./sala

Godziny

NAUKI HUMANISTYCZNE, SZTUKA

 

6.10.2023; 20.10.2023;

10.11.2023;

24.11.2023;

8.12.2023

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny) –

archeologia

 

 

 

 

 

 

Dr M. Dębiec

Instytut Archeologii

Ul. Moniuszki 10

Bud. C8

Gab. 13

11:45 – 14:00

6.10.2023; 13.10.2023;

20.10.2023;

27.10.2023;

3.11.2023;

10.11.2023

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

filozofia

Dr Włodzimierz Zięba

Instytut Filozofii

Ul. Rejtana 16C

Bud. A1, s. 305

6.10; 20.10; 3.11 – godz.

10:30-12:15

13.10; 27.10; 10.11 – godz.  9:30 – 11:45

 

 

6.10.2023; 20.10.2023;

10.11.2023;

24.11.2023;

8.12.2023

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

historia

Dr hab. P. Sierżęga, prof. UR

Instytut Historii

Ul. Rejtana 16C

Bud. A1

G. 215

11:45 – 14:00

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

językoznawstwo

Dr hab. E. Dźwierzyńska, prof. UR

Instytut Neofilologii

Al. mjr W. Kopisto 2B

Bud. A3

g. 311

11:45 – 14:00

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

sztuki muzyczne

Dr hab. M. Prejsnar-Wąsacz, prof. UR

Instytut Muzyki

Ul. Dąbrowskiego 83

s. 5

11:45 – 14:00

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Dr hab. A. Lech-Bińczycka, prof. UR

Instytut Sztuk Pięknych

Ul. Kopisto

Bud. A2

s. 8

11:45 – 14:00

NAUKI SPOŁECZNE

3.10.2023;  

17.10.2023;

14.11.2023;

28.11. 2023;

12.12.2023

 

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

ekonomia i finanse

Dr hab. A. Barwińska-Małajowicz,

prof. UR

Instytut Ekonomii i Finansów

Ul. Ćwiklińskiej 2

Bud. D1, s. 21

 

13:00 - 15:15

6.10.2023; 20.10.2023;

10.11.2023;

24.11.2023;

8.12.2023

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

nauki o polityce i administracji

Dr hab. M. Milczanowski prof. UR

Instytut Nauk o Polityce

Ul. Kopisto

Bud. A2, s.345

11:45 – 14:00

6.10.2023; 19.10.2023;

26.10.2023;

16.11.2023;

23.11.2023

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

nauki prawne

Dr hab. R. Świrgoń-Skok, prof. UR

 

Zajęcia online

za pośrednictwem platformy MS Teams

11:45 – 14:00

Od 19.10.2023

Godz.

15:30 – 17:45

 

6.10.2023; 20.10.2023;

10.11.2023;

24.11.2023;

8.12.2023

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

nauki socjologiczne

Prof. dr hab. J. Szempruch

Instytut Nauk Socjologicznych

Ul. Rejtana 16C

Bud. A1, s. 335

11:45 – 14:00

6.10.2023; 20.10.2023;

10.11.2023;

24.11.2023;

8.12.2023

(piątki)

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

pedagogika

Dr hab. M. Wrońska

Instytut Pedagogiki

Ul. Ks. Jałowego 24

p. 225

11:45 – 14:00

NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE, ROLNICZE, MEDYCZNE I O ZDROWIU

 

 

 

13.10.2023; 27.10.2023;

17.11.2023;

1.12.2023;

15.12.2023 (piątki)

 

 

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

nauki biologiczne

Dr hab. G. Chrzanowski, prof. UR

Instytut Biologii

Ul. Zelwerowicza 4

Bud. D7 p. 132

11:45 – 14:00

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

nauki fizyczne

Dr hab. P. Jakubczyk, prof. UR

Instytut Nauk Fizycznych

Ul. Pigonia 1

Budynek A0/B1

s. 303

11:45 – 14:00

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

nauki o zdrowiu

Dr  S. Jarmakiewicz-Czaja

Instytut Nauk o Zdrowiu

Ul. Warzywna 1 a

Bud. G5, s. 122

11:45 – 14:00

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

rolnictwo i ogrodnictwo

Dr hab. inż. W. Jarecki, prof. UR

INROiKsz.Śr.

Ul. Zelwerowicza 4

Bud. D9

p. 317

11:45 – 14:00

Przedmiot obowiązkowy fakultatywny (specjalistyczny)

technologia żywności i żywienia

Dr hab. inż. G. Zaguła, prof. UR

Instytut Technologii Żywności i Żywienia

Ul. Zelwerowicza 4

Bud. D9, p. 46

11:45 – 14:00

JĘZYK ANGIELSKI – NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE, SZTUKA

6.10.2023; 20.10.2023;

10.11.2023;

24.11.2023;

8.12.2023

(piątki)

j. angielski

Dr G. Kwiatkowski

Instytut Nauk Socjologicznych,

Ul. Rejtana 16C

Bud. A1, s. 331

8:00 – 10:15

JĘZYK ANGIELSKI – NAUKI ŚCISŁE I PRZYRODNICZE, ROLNICZE, MEDYCZNE I O ZDROWIU

13.10.2023; 27.10.2023;

17.11.2023;

1.12.2023;

15.12.2023 (piątki)

j. angielski

Dr G. Kwiatkowski

Instytut Nauk Socjologicznych,

Ul. Rejtana 16C

Bud. A1, s. 331

8:00 – 10:15

Seminaria doktoranckie -  indywidualne spotkania z promotorami – 30 godz. w sem.