Akty prawne/Legislation and regulations

Uchwała nr 336/05/2024 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 23 maja 2024 r. zmieniająca Uchwałę nr 203/12/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2023/2024 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim wraz z załącznikiem nr 1 do Uchwały / Resolution no. 336/05/2024 of the Senate of the University of Rzeszów of May 23, 2024 amending Resolution no. 203/12/2022 of the Senate of the University of Rzeszów of December 15, 2022 on establishing the programme of study for the education cycle starting from the academic year 2023/2024 at the Doctoral School at the University of Rzeszów together with Annex No. 1 to the Resolution

 

Zarządzenie nr 12/2024 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2023/2024 dla doktorantów w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim / Order No. 12/2024 of the Rector of the University of Rzeszów of February 26, 2024 on the amount of doctoral scholarship for doctoral students at the Doctoral School at the University of Rzeszow in the academic year 2023/2024

 

Uchwała nr 304/12/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2024/2025 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Załącznik do Uchwały nr 304/12/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2024/2025 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim / Resolution No. 304/12/2023 of the Senate of the University of Rzeszów of December 21, 2023 on the adoption of the curriculum for the education cycle beginning from the academic year 2024/2025 at the Doctoral School at the University of Rzeszów and Annex No.1 to Resolution No. 304/12/2023 of the Senate of the UR of December 21, 2023

 

Uchwała nr 303/12/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2024/2025 oraz Załącznik nr 1 do Uchwały nr 303/12/2023 Senatu UR z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2024/2025, Załącznik nr 2 do Uchwały nr 303/12/2023 Senatu UR z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2024/2025 / Resolution No. 303/12/2023 of the Senate of the University of Rzeszów of December 21, 2023 on the rules and procedure for admissions to the Doctoral School at the University of Rzeszów for the academic year 2024/2025

 

Zarządzenie nr 171/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 18.12.2023 r. w sprawie stypendiów doktoranckich doktorantów Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim finansowanych z subwencji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Order No. 171/2023 of the Rector of the University of Rzeszów of December 18, 2023 on doctoral scholarships for doctoral students of the Doctoral School at the University of Rzeszów financed from the subsidy of the Ministry of Science and Higher Education

 

Zarządzenie nr 170/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 18.12.2023 r. w sprawie uruchomienia kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2024/2025 / Order No. 170/2023 of Rector of the University of Rzeszów of 18 December 2023 on the launch of training at the Doctoral School at the University of Rzeszow for the training cycle starting from the academic year 2024/2025

 

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR od roku akademickiego 2022/2023 - tekst jednolity z dnia 26 października 2023 r. / Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic year 2022/2023

Uchwała nr 289/10/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązującym doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR od roku akademickiego 2022/2023 / Resolution no. 289/10/2023 of the Senate of the University of Rzeszow of October 26, 2023 regarding amendments to the Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic year 2022/2023

 

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - tekst jednolity z dnia 26 października 2023 r. / Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic years 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Uchwała nr 288/10/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązującym doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 / Resolution no. 288/10/2023 of the Senate of the University of Rzeszow of October 26, 2023 regarding amendments to the Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic years 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

 

Zarządzenie nr 133/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2023/2024 dla doktorantów w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim / Order No. 133/2023 of the Rector of the University of Rzeszów of September 27, 2023 on the amount of doctoral scholarship for doctoral students at the Doctoral School at the University of Rzeszow in the academic year 2023/2024

 

Zarządzenie nr 119/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13.09.2023 r. w sprawie: badania lekarskiego doktorantów Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim / Order No. 119/2023 of the Rector of the University of Rzeszów dated 13.09.2023 on medical examination of students of the Doctoral School at the University of Rzeszow

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 119/2023 / Appendix No. 1 to Order No. 119/2023

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 119/2023 / Appendix No. 2 to Order No. 119/2023

 

Zarządzenie nr 48/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26.04.2023 r. w sprawie limitów przyjęć na pierwszy rok kształcenia w roku akademickim 2023/2024 do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR od roku akademickiego 2022/2023 - tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2023 r. / Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic year 2022/2023

Uchwała nr 233/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązującym doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR od roku akademickiego 2022/2023 / Resolution no. 233/04/2023 of the Senate of the University of Rzeszow of April 27, 2023 regarding amendments to the Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic year 2022/2023

 

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - tekst jednolity z dnia 27 kwietnia 2023 r. / Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic years 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Uchwała nr 232/04/2023 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Regulaminie Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim obowiązującym doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej UR w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 / Resolution no. 232/04/2023 of the Senate of the University of Rzeszow of April 27, 2023 regarding amendments to the Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszow applicable to doctoral students who began their education at the UR Doctoral School in the academic years 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

 

Zarządzenie nr 1/2023 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2022/2023 dla doktorantów w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim / Order No. 1/2023 of the Rector of the University of Rzeszów of January 4, 2023 on the amount of doctoral scholarship for doctoral students at the Doctoral School at the University of Rzeszow in the academic year 2022/2023

 

Zarządzenie nr 157/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.12.2022r. w sprawie uruchomienia kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2023/2024 / Order No. 157/2022 of Rector of the University of Rzeszów of 19 December 2022 on the launch of training at the Doctoral School at the University of Rzeszow for the training cycle starting from the academic year 2023/2024

 

Uchwała nr 203/12/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2023/2024 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Załącznik do Uchwały nr 203/12/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2023/2024 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim / Resolution No. 203/12/2022 of the Senate of the University of Rzeszów of December 15, 2022 on the adoption of the curriculum for the education cycle beginning from the academic year 2023/2024 at the Doctoral School at the University of Rzeszów and Annex No.1 to Resolution No. 203/12/2022 of the Senate of the UR of December 15, 2022

 

Uchwała nr 202/12/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2023/2024 oraz Załącznik nr 1 do Uchwały nr 202/12/2022 Senatu UR z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2023/2024, Załącznik nr 2 do Uchwały nr 202/12/2022 Senatu UR z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2023/2024 / Resolution No. 202/12/2022 of the Senate of the University of Rzeszów of December 15, 2022 on the rules and procedure for admissions to the Doctoral School at the University of Rzeszów for the academic year 2023/2024

 

Zarządzenie nr 120/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.09.2022 r. w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2022/2023 dla doktorantów w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim / Ordinance No. 120/2022 of the Rector of the University of Rzeszów of September 20, 2022 on: the amount of the doctoral scholarship in the academic year 2022/2023 for doctoral students at the Doctoral School at the University of Rzeszów

 

Uchwała nr 182/09/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 54/02/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 182/09/2022 Senatu UR z dnia 29 września 2022 r. - REGULAMIN przeprowadzania czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego prowadzonych na Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Zarządzenie nr 103/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 12.09.2022 r. w sprawie: badania lekarskiego doktorantów Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim / Order No. 103/2022 of the Rector of the University of Rzeszów dated 12.09.2022 on medical examination of students of the Doctoral School at the University of Rzeszow

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 103/2022 / Appendix No. 1 to Order No. 103/2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 103/2022 / Appendix No. 2 to Order No. 103/2022

 

Uchwała nr 163/05/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie Regulaminu powierzenia obowiązków profesora wizytującego w Uniwersytecie Rzeszowskim wynikających z umowy cywilnoprawnej

Regulamin dotyczący powierzenia obowiązków profesora wizytującego w Uniwersytecie Rzeszowskim wynikających z umowy cywilnoprawnej oraz załącznik do Regulaminu (umowa o dzieło)

 

Uchwała nr 157/04/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w Uchwale nr 119/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz załącznik do Uchwały / Resolution No 157/04/2022 of the Senate of the University of Rzeszów of April 28, 2022 on correcting obvious errors in Resolution No. 119/11/2021 of the Senate of the University of Rzeszów of November 25, 2021 on establishing the programme of study for the academic cycle commencing from the academic year 2022/2023 in the Doctoral School at the University of Rzeszów

 

Uchwała nr 130/01/2022 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim / Resolution No. 130/01/2022 of the Senate of the University of Rzeszów of January 27, 2022 on the adoption of the Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszów

Regulamin Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim stanowiący załącznik do Uchwały nr 130/01/2022 Senatu UR / Rules and Regulations of the Doctoral School at the University of Rzeszów, constituting Annex 1 to Resolution No. 130/01/2022 of the Senate of the University of Rzeszów

 

Zarządzenie nr 239/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 20.12.2021r. w sprawie: uruchomienia kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023

 

Uchwała nr 127/12/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16 grudnia 2021r. zmieniająca Uchwałę nr 119/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim / Resolution no. 127/12/2021 of the Senate of the University of Rzeszów of December 16, 2021 amending Resolution no. 119/11/2021 of the Senate of the University of Rzeszów of November 25, 2021r. on establishing the programme of study for the education cycle starting from the academic year 2022/2023 at the Doctoral School at the University of Rzeszów

 

Uchwała nr 126/12/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 118/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2022/2023 / Resolution No. 126/12/2021 Senate of the University of Rzeszów of December 16, 2021 amending Resolution No. 118/11/2021 of the Senate of the University of Rzeszów of November 25, 2021, on the rules and procedure for admission to Doctoral School at the University of Rzeszów for the 2022/2023 academic year

 

Zarządzenie nr 231/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim / Order no. 231/2021 of the Rector of the University of Rzeszów of December 6, 2021 on detailed tasks of the Internal Quality Assurance System of Education at the Doctoral School at the University of Rzeszów

 

Uchwała nr 120/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 508/11/2019 Senatu UR z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Rzeszowskim, zmienionej Uchwałą nr 27/10/2020 z dnia 29 października 2020 r. oraz załącznik (tekst jednolity)

 

Uchwała nr 119/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Załącznik do Uchwały nr 119/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2022/2023 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim / Resolution No. 119/11/2021 of the Senate of the University of Rzeszów of November 25, 2021 on the adoption of the curriculum for the qualification cycle beginning from the academic year 2022/2023 at the Doctoral School at the University of Rzeszów with Annex no. 1

 

Uchwała nr 118/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2022/2023

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 118/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 118/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 118/11/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Resolution no. 118/11/2021 of the Senate of the University of Rzeszów of November 25, 2021 on the rules and procedure of admissions to the Doctoral School at the University of Rzeszów for the academic year 2022/2023 with attachments

 

Uchwala nr 109/10/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 października 2021r. zmieniająca Uchwałę nr 42/12/2021 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2021/2022 / Resolution No. 109/10/2021 Senate of the University of Rzeszów of October 28, 2021 amending Resolution No. 42/12/2020 of the Senate of the University of Rzeszów of December 17, 2020, on the rules and procedure for admission to Doctoral School at the University of Rzeszów for the 2021/2022 academic year

 

Zarządzenie nr 152/2021 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 09.09.2021 r. w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2021/2022 dla doktorantów w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Uchwała nr 43/12/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Załącznik do Uchwały nr 43/12/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022 w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Uchwała nr 42/12/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na rok akademicki 2021/2022 / Resolution No. 42/12/2020 of 17 December, 2020 by the Senate of the University of Rzeszów on the rules and procedure of admission to the list of doctoral students at the Doctoral School of the University of Rzeszow for the 2021/2022 academic year

 

Zarządzenie nr 136/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 07.12.2020r. w sprawie uruchomienia kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2021/2022

 

Uchwała nr 15/10/2020 Senatu UR z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 518/12/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2020/2021

 

Zarządzenie nr 101/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22.09.2020 r. w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021 dla doktorantów w Szkole Doktorskiej UR

 

Zarządzenie nr 100/2020 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22.09.2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 51/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.09.2019 r. w sprawie badania lekarskiego doktorantów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwała nr 519/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia programu kształcenia na cykl kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2020/2021 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Uchwała nr 518/12/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2020/2021

 

Zarządzenie nr 85/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.12.2019r. w sprawie uruchomienia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2020/2021

 

Zarządzenie nr 63/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.10.2019r. w sprawie: legitymacji doktoranta Szkoły Doktorskiej UR

 

Zarządzenie nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30.09.2019 r. w sprawie: wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2019/2020 dla doktorantów w Szkole Doktorskiej UR

 

Uchwała nr 480/09/2019 Senatu UR z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 448/05/2019 z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020

 

Uchwała nr 479/09/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr 407/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej

Regulamin Szkoły Doktorskiej UR stanowiący załącznik do Uchwały nr 479/09/2019 Senatu UR

 

Zarządzenie 51/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 10.09.2019 r. w sprawie badania lekarskiego doktorantów w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Załącznik nr 1 Skierowanie na badania lekarskie

 

Uchwała nr 449/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Rzeszowski

 

Uchwała nr 448/05/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego na rok akademicki 2019/2020

 

Zarządzenie nr 31/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22.05.2019r. w sprawie uruchomienia kształcenia w Szkole Doktorskiej UR

 

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26.04.2019r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim

 

Uchwała nr 407/02/2019 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej UR

Regulamin Szkoły Doktorskiej UR stanowiący załącznik do Uchwały nr 407/02/2019 Senatu UR