Aktualności/News

Filtruj wyniki

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że projekt zatytułowany „UR an international PhD student” przygotowany przez Szkołę Doktorską UR uzyskał finansowanie w ramach Programu STER NAWA – umiędzynarodowienie szkół doktorskich.