Aktualności/News

Zarządzenie Rektora UR - dni wolne

Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Rektora UR, ustala się:

1. dzień 7 kwietnia 2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy,

2. dzień 2 maja 2023 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy,

3. dzień 9 czerwca 2023 r. (piątek) dniem wolnym od pracy

bez obowiązku odpracowywania dla wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

wstecz