Aktualności/News

Wyniki Programu Erasmus+ dla doktorantów Szkoły Doktorskiej UR

     Miło nam poinformować, że 12 Doktorantów Szkoły Doktorskiej UR zostało zakwalifikowanych w ramach programu ERASMUS+ na staże w zagranicznych uczelniach i jednostkach naukowo-badawczych w następujących krajach: Niemcy, Szwecja, Włochy, Portugalia, Słowacja, Grecja i Stany Zjednoczone Ameryki. Z wyjazdów skorzysta 8 doktorantów z następujących dyscyplin naukowych: ekonomia i finanse, nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki fizyczne, nauki o zdrowiu, nauki socjologiczne, technologia żywności i żywienia oraz 4 doktorantów z dyscyplin artystycznych: sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
    ERASMUS+ to program, który pomaga w organizacji wymiany studentów i doktorantów z krajów uczestniczących w programie ERASMUS+ i krajów partnerskich. Dzięki zagranicznym stażom w ramach ww. programu można poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, językowe i międzykulturowe. Doktoranci mają także możliwość wymiany doświadczeń w realizacji pracy doktorskiej z kadrą pracowników naukowych z zagranicy oraz skorzystać z zasobów bibliotecznych uczelni partnerskich.
Gratulujemy, życzymy owocnej pracy i miłych wrażeń.

wstecz