Aktualności/News

Wykłady prof. Ashley Dumas z The University of West Alabama USA

        W dniach 30 listopada, 7 grudnia i 14 grudnia 2022 r. w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim przeprowadziła gościnne wykłady prof. Ashley Dumas z The University of West Alabama ze Stanów Zjednoczonych. Wykłady odbyły się w ramach realizacji przedmiotu fakultatywnego interdyscyplinarnego. Poświęcone były promocji i popularyzacji nauki oraz charakterystyce pracy naukowej i dydaktycznej naukowców w uczelniach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Doktoranci mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy naukowej w Stanach Zjednoczonych oraz poszerzenia warsztatu pracy jako dydaktyka szkoły wyższej.   

Prof. Ashley Dumas przyjechała do Uniwersytetu Rzeszowskiego na zaproszenie dr Macieja Dębca, pracownika Instytutu Archeologii, dzięki stypendium Fulbright Specialist Program (https://fulbright.edu.pl/specialist/). Jest Ona profesorem antropologii na University of West Alabama, pełni również funkcję dyrektora stanowiska archeologicznego Fort Tombecbe. Tytuł magistra i doktora antropologii zdobyła na Uniwersytecie Alabama, gdzie rozwinęła swoje zainteresowania dotyczące globalnego znaczenia soli w starożytnym świecie. Prof. A. Dumas obecnie kieruje pracami nad scharakteryzowaniem skutków wczesnej kolonizacji europejskiej w południowo-wschodniej części Ameryki Północnej.   

  

        On November 30, December 7 and December 14, 2022, at the Doctoral School at the University of Rzeszów, prof. Ashley Dumas from the University of West Alabama, USA  gave guest lectures. The lectures were part of an optional interdisciplinary subject included in the program of doctoral studies. They were devoted to the promotion and popularization of science and the characteristics of scientific and didactic work of scientists at American universities. Doctoral students had an opportunity to familiarize themselves with the specificity of scientific work in the United States and expand their knowledge of the work of a university teacher.  Ashley Dumas is an Associate Professor of Anthropology at the University of West Alabama, where she is also the director of the Fort Tombecbe Archaeological site. She earned her Master's and PhD in Anthropology at the University of Alabama, where she developed an interest in the global significance of salt in the ancient world. Dr. Dumas is currently leading an effort to characterize the effects of early European colonization of Southeastern North America. She has 27 years of experience in public archaeology and is in Rzeszow having received Fulbright Specialist Award ((https://fulbright.edu.pl/specialist/) at the invitation of Dr. Maciej Dębiec, an employee of the Institute of Archeology.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wstecz