Aktualności/News

Konkurs na najlepszy debiut naukowy w zakresie biologii organizmu

     Komitet Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk ustanowił w 2021 r. nagrodę za najlepszy debiut naukowy w zakresie biologii organizmu. Wszystkie informacje na temat II edycji konkursu znajdują się na stronie KBO PAN: http://kbopan.home.amu.edu.pl/index.php?i=promocja. W sprawach szczegółowych proszę kontaktować się z sekretarzem Kapituły drogą elektroniczną: dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM; zcelka@amu.edu.pl

wstecz