Aktualności/News

Zaproszenie na warsztaty „Pozyskiwanie funduszy na badania oraz zarządzanie projektami badawczymi”

     Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Rzeszowskim serdecznie zaprasza wszystkich chętnych młodych pracowników nauki na otwarte warsztaty w ramach przedmiotu prowadzonego przez Szkołę Doktorską UR pod tytułem „Pozyskiwanie funduszy na badania oraz zarządzanie projektami badawczymi”.

Zajęcia skierowane są przede wszystkim do doktorantów Szkoły Doktorskiej UR, niemniej serdecznie zapraszamy także innych młodych naukowców.

Zajęcia prowadzi Dyrektor Szkoły Doktorskiej UR dr hab. Maciej Wnuk, prof. UR. Odbywać się one będą w formie stacjonarnej w bud. A0/B2 sala 250 przy ul. Pigonia 1 w godzinach 14:00 - 16:15 w terminach:

  • 27.02.2023 r.
  • 06.03.2023 r.
  • 13.03.2023 r.
  • 20.03.2023 r.

     W trakcie zajęć zostaną omówione możliwości pozyskiwania środków dla młodych badaczy, zasady ogólne, zasady przygotowywania aplikacji grantowych (od pomysłu do planu badawczego), zasady przygotowania planu zarządzania danymi badawczymi, kwestiami etycznymi oraz inne kwestie związane z realizacją projektów.

Serdecznie zapraszamy!!!

wstecz