Aktualności/News

Wybory do Rady i Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2023-2024

        W dniu 9 stycznia 2023 roku odbyły się wybory do Rady i Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego na kadencję 2023-2024. Każdy doktorant Szkoły Doktorskiej oraz każdy doktorant studiów III stopnia mógł oddać po jednym głosie na kandydata w wyborach do Rady Samorządu oraz na stanowisko Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Samorządu Doktorantów UR.

        Nowym Przewodniczącym Samorządu Doktorantów został wybrany mgr Mateusz Śliwa – doktorant w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse. W skład Zarządu weszły również mgr Joanna Paluch – wiceprzewodnicząca, doktorantka w dyscyplinie sztuki muzyczne oraz mgr Aleksandra Kiper, sekretarz, doktorantka w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

W skład Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego zostały wybrane następujące osoby:

 • mgr Michał Czarnik – archeologia,
 • mgr Mateusz Śliwa - ekonomia i finanse,
 • mgr Joanna Leśniakowska - filozofia,
 • mgr Paweł Garbacik - historia,
 • mgr Gabriela Pikor - językoznawstwo,
 • mgr Katarzyna Harpula - literaturoznawstwo,
 • mgr Katarzyna Kwak - nauki o polityce i administracji,
 • mgr Aleksandra Kiper - nauki o zdrowiu,
 • mgr Natalia Sordon - nauki prawne,
 • mgr Aneta Haligowska - nauki socjologiczne,
 • mgr Monika Krupa - Potoczny, pedagogika,
 • mgr inż. Miłosz Pastuszczak - rolnictwo i ogrodnictwo,
 • mgr inż. Karolina Mroczek - technologia żywności i żywienia,
 • mgr Joanna Paluch - sztuki muzyczne,
 • mgr Barbara Hubert - sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Doktoranci, którzy nie mieli możliwości wziąć udziału w spotkaniu wyborczym, a chcieliby dołączyć do działania projektowego w ramach prac Samorządu mogą kontaktować się z Przewodniczącym poprzez social media lub mailowo: mateuszsl@dokt.ur.edu.pl

wstecz