Doktoranci

Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027)
ECHE - 101009165
Erasmus code - PL RZESZOW02
PIC - 984448830, OID - E10171468

ERASMUS+

 

Informacja dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wykaz uczelni partnerskich zawiera informację dotyczącą podpisanych umów międzyinstytucjonalnych m.in. na dany cykl studiów. Jednakże należy się upewnić czy dana uczelnia prowadzi studia doktoranckie na danym kierunku. Umowy podpisywane są na kilka lat, często na wszystkie cykle studiów.

Zdarza się też, że uczelnie partnerskie przyjmują doktorantów pomimo braku takiej informacji w umowie.

Doktoranci mogą również sami znaleźć uczelnię, która zechce ich przyjąć. Należy wtedy przesłać korespondencję e-mailową do koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ UR - lkustra@ur.edu.pl - w celu podpisania umowy.