Absolwenci - rok 2015

 
Anna Król

obecnie: Mistrz w Wydziale Produkcji Toksoidów i Zawiesin Bakteryjnych w Instytucie Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed w Krakowie

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok

  

Jennifer Mytych

obecnie: Asystent naukowy, Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych URz

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok

  

Filip Faliszek

obecnie: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok

 

Piotr Panek

obecnie: Pracownik Zakłądu Fizjologii Roślin,  Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych URz

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok

  

Justyna Czarnik

obecnie: Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok

 

Konrad Kwaśniak

obecnie: Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok

 

Aleksandra Patryjak

obecnie: staż RWTH Aachen University; Aachen- Niemcy, Institute for Biology I,
Unit of Plant Molecular Cell Biology

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok

 

Katarzyna Drwięga

Obecnie: staż RWTH Aachen University; Aachen- Niemcy, Institute for Biology I,
Unit of Plant Molecular Cell Biology

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok

 

Monika Pępek

Obecnie: Doktorant Zakład Immunologii Warszawski Uniwersytet Medyczny I,

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok

 

Karolina Smoląg

Obecnie: Doktorant Department of Translational Medicine, Lund University I,

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok

 

Patrycja Pańczyszyn- Trzewik

Obecnie: Doktorant w Zakładzie Neurobiologii Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna - 2015 rok
Promotor pracy magisterskiej : dr M. Sowa-Kućma