Absolwenci - rok 2014

 
DEPCIUCH JOANNA

obecnie: studia doktoranckie na Uniwersytecie Rzeszowskim, kierunek biologia

promotor: dr hab. prof. UR Magdalena Parlińska-Wojtan

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Nanobiotechnologia – 2014 rok

promotor pracy magisterskiej: prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij

 

ROGA ELŻBIETA

obecnie: studia doktoranckie na Politechnice Rzeszowskiej, kierunek chemia

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Nanobiotechnologia – 2014 rok

osiągnięcia: Potocki L, Lewińska A, Klukowska-Rötzler J, Bielak-Żmijewska A, Grabowska W, Rzeszutek I, Kamińska P, Roga E, Bugno-Poniewierska M, Słota E, Mählmann K, Koch C, Wnuk M., "Sarcoid-derived fibroblasts: Links between genomic instability, energy metabolism and senescence.", Biochimie. 2014 Feb;97:163-72

 

KOWALIK PRZEMYSŁAW

obecnie: studia doktoranckie w PAN w Warszawie, kierunek fizyka biologiczna

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Nanobiotechnologia – 2014 rok

 

SOŁTYSIK JOANNA

obecnie: staż w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krośnie

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Nanobiotechnologia – 2014 rok

 

MIŚ IWONA

obecnie: praca na stanowisku Kotroler Jakości  w Yorkshire Baker,  Anglia

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Nanobiotechnologia – 2014 rok

 

ANNA DERĘGOWSKA

obecnie: Asystent w Zakładzie Genetyki; Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2014 rok

promotor pracy magisterskiej: dr Maciej Wnuk

 

JAGODA ADAMCZYK

obecnie: Asystent w Zakładzie Genetyki; Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2014 rok

promotor pracy magisterskiej: dr Maciej Wnuk

 

MAGDALENA KULPA

obecnie: Pracownik w Katedrze Fizjologii i Rozrodu Zwierząt; Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2014 rok

 

KATARZYNA DRAPAŁO

obecnie: stanowisko: biolog w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2014 rok

promotor pracy magisterskiej: dr n.med. Magdalena Sowa-Kućma

 

PIOTR PANKIEWICZ

obecnie: Asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Biologii Medycznej i Badań Translacyjnych, Wydział Medyczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2014 rok

promotor pracy magisterskiej: dr n.med. Magdalena Sowa-Kućma

 

GRZEGORZ GRUZEŁ

obecnie: studia doktoranckie na PAN w Krakowie kierunek fizyka

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Nanobiotechnologia – 2014 rok

 

KRYSTYNA SZAJNOWSKA

obecnie: praca na stanowisku technik farmacji, w Krakowie

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Nanobiotechnologia – 2014 rok

 

KATARZYNA MADEJ

obecnie: Clinical Trials Assistant w firmie Quintiles w Warszawie

tytuł pracy inżynierskiej "Projekt neuropodobnego systemu identyfikacji białek", promotor: dr inż. Jacek Bartman, Instytut Techniki w Rzeszowie (2013 rok)

rok ukończenia studiów inżynierksich na kierunku Biotechnologia - 2013 rok

tytuł pracy magisterskiej "Charakterystyka mutantów insercyjnych w genach syntazy difosforanu geranylogeranylu w rzodkiewniku pospolitym Arabidopsis thaliana",

promotor: dr Małgorzata Gutkowska, Zakład Biochemii Lipidów w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

 

NATALIA GABŁO

obecnie: asystent Wydział Medyczny URz

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2015 rok

 

JOANNA CZECH

obecnie: asystent Wydział Medyczny URz

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2015 rok

 

 

WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW Z 2014 ROKU ZAPRASZAMY DO PRZEKAZANIA INFORMACJI O SWOICH LOSACH .....

NA ADRES mawnuk@gmail.com