Absolwenci - rok 2013

 

IWONA RZESZUTEK

obecnie: asystent w Zakładzie Genetyki, Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych, Uniwersytet Rzeszowski; doktorat w Institute of Cell Biology, University of Bern

promotor: prof. Mariusz Nowacki

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2013 rok

osiągnięcia: Allen SE, Hug I, Pabian S, Rzeszutek I, Hoehener C, Nowacki M. Circular Concatemers of Ultra-Short DNA Segments Produce Regulatory RNAs. Cell. 2017 Mar 9;168(6):990-999.e7

 

KAMIL SZOSTAK

obecnie: Pracownik Laboratorium Patomorfologicznego w Szpitalu Klinicznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2013 rok

promotor pracy magisterskiej: dr hab., prof. UR Łukasz Łuczaj

tytuł pracy magisterskiej: Efektywność różnych sposobów usuwania tanin z gotowanych żołędzi

 

MARCIN LEJA

obecnie: Asystent w Katedrze Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych Wydziału Medycznego WSIiZ

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2013 rok

promotor pracy magisterskiej: dr Aleksander Myszka

tytuł pracy magisterskiej: Ocena statusu metylacji promotora genu insulinopodobnego czynnika wzrostu - II w komórkach mięśniówki gładkiej aorty w hodowli in vitro w obecności doksorubicyny

 

PRZEMYSŁAW KONOPELSKI

obecnie: Etat pracownika badawczego - Stem Cells Spin S.A.

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2013 rok

promotor pracy magisterskiej: dr Aleksander Myszka

tytuł pracy magisterskiej: Ocena statusu metylacji promotora genu receptora estrogenowego w komórkach mięśniówki gładkiej aorty w hodowli in vitro w obecności doksorubicyny

 

JUSTYNA KWOLEK

obecnie: młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej, Dział Diagnostyki Medycznej, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2013 rok

 

KAROLINA STĘPIEŃ

obecnie: doktorantka na kierunku biologia, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

opiekun naukowy: prof dr hab. Jarosław Dziadek, opiekun pomocniczy: dr Mateusz Mołoń

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2013 rok

promotor pracy magisterskiej: dr Tomasz Bocer

tytuł pracy magisterskiej: Klonowanie oraz heterologiczna ekspresja ludzkiego genu MCT4 w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae

  

WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW Z 2013 ROKU ZAPRASZAMY DO PRZEKAZANIA INFORMACJI O SWOICH LOSACH .....

NA ADRES mawnuk@gmail.com