Absolwenci - rok 2012

 
 

DOMINIKA GRATKOWSKA

obecnie: pracownik i doktorant w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w Zakładzie Biosyntezy Białka w zespole dr hab. Tomasza Sarnowskiego.

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2012 rok

promotor pracy magisterskiej: dr Przemysław Bidziński

tytuł pracy magisterskiej: Badania asocjacyjne całego genomu Arabidopsis w celu identyfikacji genów mających wpływ na tigmomorfogenezę i fenotyp „spiralnie skręconego” korzenia w mutancie mlo4 oraz testy przesiewowe prowadzące do odnalezienia mutantów supresorowych

osiągnięcia: Laureatka Konkursu „Diamentowy Grant” finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pt.: „Identyfikacja molekularnych mechanizmów odpowiedzi na stres chłodu z wykorzystaniem mutantów w genach kodujących rdzeniowe podjednostki kompleksu SWI/SNF u Arabidopsis thaliana”, w ramach którego realizuje pracę doktorską.

Bidzinski P, Noir S, Shahi S, Reinstädler A, Gratkowska DM, Panstruga R. Physiological characterization and genetic modifiers of aberrant root thigmomorphogenesis in mutants of Arabidopsis thaliana MILDEW LOCUS O genes. Plant Cell Environ. 2014 Dec;37(12):2738-53. doi: 10.1111/pce.12353. Epub 2014 Jun 2. PMID: 24738718 [PubMed - in process]

Sarnowska EA, Rolicka AT, Bucior E, Cwiek P, Tohge T, Fernie AR, Jikumaru Y, Kamiya Y, Franzen R, Schmelzer E, Porri A, Sacharowski S, Gratkowska DM, Zugaj DL, Taff A, Zalewska A, Archacki R, Davis SJ, Coupland G, Koncz C, Jerzmanowski A, Sarnowski TJ.

DELLA-interacting SWI3C core subunit of switch/sucrose nonfermenting chromatin remodeling complex modulates gibberellin responses and hormonal cross talk in Arabidopsis. Plant Physiol. 2013 Sep;163(1):305-17. doi: 10.1104/pp.113.223933. Epub 2013 Jul 26. PMID: 23893173 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

PAULINA MISZTAK

obecnie: pracownik Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie oraz doktorant na Wydziale Farmaceutycznym CMUJ

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2012 rok

osiągnięcia: Pochwat B, Sowa-Kucma M, Kotarska K, Misztak P, Nowak G, Szewczyk B.

Antidepressant-like activity of magnesium in the olfactory bulbectomy model is associated with the AMPA/BDNF pathway. Psychopharmacology (Impact Factor: 4.06). 07/2014; DOI: 10.1007/s00213-014-3671-6

Szewczyk B, Kotarska K, Daigle M, Misztak P, Sowa-Kucma M, Rafalo A, Curzytek K Kubera M, Basta-Kaim A, Nowak G, Albert PR. Stress-induced alterations in 5-HT1A receptor transcriptional modulators NUDR and Freud-1. The International Journal of Neuropsychopharmacology / Volume 17 / Issue 11 / November 2014, pp 1763-1775

Młyniec K, Doboszewska U, Szewczyk B, Sowa-Kućma M, Misztak P, Piekoszewski W, Trela F, Ostachowicz B, Nowak G. The involvement of the GPR39-Zn(2+)-sensing receptor in the pathophysiology of depression. Studies in rodent models and suicide victims. Neuropharmacology. Apr;79:290-7. doi: 10.1016/ j.neuropharm.2013.12.001. Epub 2013 Dec 10. PMID: [PubMed - in process]

 

PAULINA CYNK

obecnie: pracownik laboratoryjny w Stem Cells Spin S.A. w ramach projektu Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2012 rok

promotor pracy magisterskiej: prof. dr hab. M. Gonchar

tytuł pracy magisterskiej: Selekcja szczepów Phaffia rhodozyma zdolnych do nadprodukcji astaksantyny oraz badanie wpływu drożdżowych biokompleksów chromu(III) na wybrane fizjologiczno-biochemiczne aspekty metabolizmu szczurów.

osiągnięcia: Cynk P., Gaweł E. Zastosowanie biosensorów w diagnostyce choroby nowotworowej”.

Przegląd Medyczny URiNIL. 2012; 3: 373-378

 

IWONA WOŚ

obecnie: pracownik laboratoryjny w Stem Cells Spin S.A. w ramach projektu Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia molekularna – 2012 rok

promotor pracy magisterskiej: prof. dr hab. M. Gonchar

tytuł pracy magisterskiej: Badanie odpowiedzi antyoksydacyjnej u drożdży wywołanej czynnikami stresogennymi

 

WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW Z 2012 ROKU ZAPRASZAMY DO PRZEKAZANIA INFORMACJI O SWOICH LOSACH .....

NA ADRES mawnuk@gmail.com