Absolwenci - rok 2010

 

GRZEGORZ SMOŁUCHA

obecnie: doktorant w Instytucie Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie,  Dział Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt,

rok ukończenia studiów magisterskich na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia rolnicza - 2010