Projekt w ramach programu POWER

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki dwóch konkursów dla uczelni wyższych. Na liście rekomendowanej do finansowania znalazł się projekt Uniwersytetu Rzeszowskiego „Staże szansą na zatrudnienie” w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym POWER w którym przewidziane jest 18 staży studentów kierunku Biotechnologia mających za zadanie ułatwić studentom zdobycie praktycznego doświadczenia i wejście na rynek pracy. Objęcie wsparciem w ramach projektu będą studenci kształcący się w roku akademickim 2017/2018 na II i III roku studiów pierwszego stopnia i na II roku studiów II stopnia.

 

Główny cel projektu: Nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, kompetencji interpersonalnych i doświadczeń zawodowych 189 studentów I i II  stopnia studiów stacjonarnych kierunków Biotechnologia, Mechatronika, Inżynieria Materiałowa, Ratownictwo Medyczne, Położnictwo, Pielęgniarstwo oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez wdrożenie wysokiej jakości Płatnych staży (każdy 360h) we współpracy z pracodawcami w okresie od 01.11.2017 do 31.10.2019. 

 

Dla kierunku BIOTECHNOLOGIA przewidziano następujące terminy rekrutacji:

I nabór - luty 2018 (studenci 2 roku, studiów 2 stopnia)

liczba miejsc stażowych - 5

II nabór - czerwiec 2018 (studenci 3 roku, studiów 1 stopnia)

liczba miejsc stażowych - 8

III nabór - czerwiec 2019 (studenci 3 roku, studiów 1 stopnia)

liczba miejsc stażowych - 5

 

Strona projektu: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/fundusze-strukturalne/power-staz