The Lund University Scholarship programme

Stypendia są fundowane przez Panią prof Annę Blom. Studenci realizują staże naukowe w Department of Translational Medicine, Faculty of Medicine, Lund University.

 
Jennifer Mytych
 
Magdalena Sroka
 
Beata Miedziak, Klaudia Kułak (od lewej)
 
Jakub Kapłan
 
Ewelina Golec IV rok studiów inżynierskich, kierunek Biotechnologia,...
 
Karolina Smoląg II rok studiów magisterskich, kierunek...
 
Michał Magda I rok studiów magisterskich, kierunek Biotechnologia,...
 
Ewa Kwaśniewicz III rok studiów inżynierskich, kierunek...
 
Katarzyna Woźniak, IV rok studiów inżynierskich, kierunek...
 
Izabela Bednarska III rok studiów inżynierskich, kierunek...
 
Karolina Maziarz III rok studiów inżynierskich, kierunek...