Multisensorowy system do pomiaru struktury geometrycznej powierzchni AltiSurf 520 AltiMap

Laboratorium Badań Materiałów i Wyrobów, CIT

Opiekun naukowy: dr hab. prof. UR Rafał Reizer

Działalność naukowo – badawcza: Ocena i analiza struktury geometrycznej powierzchni (2D i 3D) z wykorzystaniem metod stykowych i bezstykowych, w oparciu o normy: PN-EN ISO 4287, ISO 25178, ISO 13565-2 oraz ISO 13565-3.

Parametry techniczne urządzenia:

Parametry głowic konfokalnych:

Sonda

CL1

CL2

CL3

 

Zakres pomiarowy

130

400

1400

µm

Zakres roboczy

3,3

11

12,7

mm

Rozdzielczość osiowa (pionowa)

0,008

0,022

0,06

µm

Dokładność osiowa

0,035

0,08

0,2

µm

Maksymalne nachylenie zbocza nierówności

+/- 42.5

+/- 28

+/- 27

o

Średnica plamki

1.9

2.3

4

µm

Rozdzielczość lateralna

0.9

1.2

2

µm

Minimalna wartość mierzonego Ra

0,012

0,03

0,09

µm

 

Parametry stykowej głowicy indukcyjnej:

Zakres pomiarowy

150

500

1500

 

Rozdzielczość osiowa (pionowa)

0,0075

0,025

0,075

µm

Dokładność osiowa

0,03

0,1

0,3

µm

Promień zaokrąglenia igły pomiarowej

2 µm

Obszar pomiarowy (X, Y, Z) – nieruchoma oś Z, ruchome osie X i Y:

  • rozmiar: 200 mm x 200 mm x 200 mm.
  • rozdzielczość pozioma: 0,1 µm x 0,1 µm.
  • prędkość pomiarowa: 0,1 do 30 mm/s.