Komora do testów korozyjnych DCTC 1200P z modułem VDA Angelantoni Industrie S.R.L.

Laboratorium Badań Materiałów i Wyrobów, Centrum Innowacyjnych Technologii (CIT)

Kierownik Laboratorium Badań Materiałów i Wyrobów: dr inż. Kazimiera Dudek

Opiekun naukowy: dr inż. Kazimiera Dudek

Działalność naukowo – badawcza: Badania odporności na korozję części maszyn w oparciu o przyśpieszone badania korozyjne: Test mgły solnej wg PN EN ISO 9227:2012. Test klimatyczny VDA. Test namakania. Suchy test korozyjny. Badania przyczepności metodą siatki nacięć w oparciu o PN-EN ISO 2409:2013. Badania odporności na korozję części maszyn w oparciu o cykliczne testy korozyjne.

Parametry techniczne urządzenia:

  • Przestrzeń robocza: 1200 l.
  • Zakres temperatur: od temp. otoczenia do +55°C.

Wyposażenie stanowiska:

  • Moduł VDA.
  • Dejonizator SolPure XIO P UV (ciśnienie: 0,3 – 0,5 MPa; zasilanie: 230 V 50 Hz).