Kamera termowizyjna FLIR SC7600

Laboratorium Badań Materiałów i Wyrobów, Centrum Innowacyjnych Technologii (CIT)

Kierownik Laboratorium Badań Materiałów i Wyrobów: dr inż. Kazimiera Dudek

Opiekun naukowy: dr inż. Kazimiera Dudek

Działalność naukowo – badawcza: Analiza termograficzna w zakresie temperaturowym od +2°C do 300°C. Dokładność pomiaru 0,02°C. Rejestracja promieniowania w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni (1,5 µm do 5,1 µm). Możliwość analizy układów elektrycznych, układów centralnego ogrzewania, zmian i rozkładu temperatur podczas obróbki skrawaniem, ocena strat cieplnych budynków, sprawdzanie poprawności wykonania termoizolacji, a także wyszukiwanie mostków termicznych. Badanie układów mechanicznych pod kątem nadmiernego tarcia.

Parametry techniczne urządzenia:

  • Urządzenie przenośne.
  • Matryca: InSb 640 x 512 pikseli.
  • Zapis w prędkości do 100 fps.
  • Oprogramowanie FlirAltair.
  • Obiektyw: 50 mm.