Uniwersyteckie kolędowanie 2023 r.

Po dwuletniej przerwie spowodowanej ogólnoświatową pandemią Covid-19, po raz kolejny pracownicy i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego spotkali się 18 stycznia 2023 r. w Sali Koncertowej Instytutu Muzyki na wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek. Bardzo ciepło przywitał wszystkich obecnych Prof. UR dr hab. Mirosław Dymon, Dyrektor Instytutu Muzyki.

W Polsce kolędowanie ma swoją długą tradycję, pierwsze zapiski dotyczą XVI wieku. W naszej uczelni  to już dziewiąte Uniwersyteckie Kolędowanie.

Kolędy i pastorałki wzruszają, przywołują wspaniałe wspomnienia, stwarzają atmosferę radości oraz sprzyjają zadumie. Kolędowanie łączy pokolenia, pozwala na budowanie poczucia wspólnoty, a także niesie za sobą mnóstwo pozytywnych emocji.

Warto tę piękną polską tradycję pielęgnować, i to właśnie czynimy, zapraszając do wspólnego śpiewana także naszych studentów.

Również w tym roku przepiękną pastorałkę dla pracowników i studentów z  naszego Instytutu Pedagogiki - wyjątkowy utwór świąteczny - skomponował i napisał do niej słowa dr Janusz Boczar.

Niebiański Dzień

  1.  

Pogodny dzień, niebiański dzień, Jezusik mały się rodzi.

Przychodzi do mnie, obdarza nadzieją i wlewa otuchę w me serce!

Ref.

Bo to jest…

Bóg, Boży Syn cudna Dziecina Kochana.

Zbawca i Pan wiecznego przebywania w Anielskim Ogrodzie Miłości.

 

II.

 W stajence gdzieś, daleko stąd, Król życia na świat przychodzi.

Choć sam w ubóstwie, choć w żłóbku i chłodzie. Bogactwo ogromne przynosi.

 

Ref. Bo to jest Bóg….

 

III.

 Pogodny czas, zaduma w nas. Niejedno serce się wzrusza.

Bo choć nie musiał przyjść, przyszedł na ziemię, by zbawić swój naród sierocy.

 

Ref. Bo to jest Bóg…

 

Pastorałkę wykonali:  Prof. UR dr hab. Marta Wrońska: skrzypce i śpiew, dr Janusz Boczar: fortepian, dr Wojciech Motyka: akordeon, dr Lucjan Rybak: gitara, prof. dr hab. Liliana Morska: śpiew, prof. dr hab. Yurii Pelekh: śpiew

oraz nasi wspaniali studenci:

Karolina Mikrut, Klaudia Laska, Zuzanna Cieśla , Alicja Książek, Anna Mroczek, Barbara Śpiewla, Eryk Wrażeń. Julia Bocek, Julia Bolon, Katarzyna Stachurska, Kinga Chrobak, Klaudia Czuba, Kornelia Marszałek, Natalia Rokoszak, Aleksandra Fejdasz, Aleksandra Świerżewska, Paulina Wojtuń, Sylwia Gil, Weronika Gancarz. Zuzanna Korczyńska

…a na widowni mocno wspierała nas Pani Prof. UR dr hab. Marta Uberman, wicedyrektor Instytutu Pedagogiki ds. dydaktycznych i organizacyjnych.

 

Pastorałkę można posłuchać tutaj

Mieliśmy także możliwość wysłuchania pięknej świątecznej piosenki  Elvisa Presleya  pt. If Every Day Was Like Christmas w wykonaniu Pana Prof. dr hab. Romana Pelczara, również z naszego Instytutu Pedagogiki.

Na koniec koncertu wszyscy wykonawcy wraz z publicznością wykonali kolędę „Bóg się rodzi”.

Koncert poprowadził Pan Prof. UR dr hab. Jacek Ścibor z Instytutu Muzyki

Oczywiście, skoro uczestnicy przygotowali przepiękne kolędy i pastorałki to  swoją obecnością zaszczycił nas Biskup Diecezji Rzeszowskiej J. E. ks. dr Jan Wątroba wraz z księdzem doktorem Wiesławem Matyskiewiczem. Było to  wyróżnienie dla wszystkich wykonawców Uniwersyteckiego Kolędowania. Nie zabrakło także władz uczelni. Na widowni prorektorzy: prof. UR dr hab. Elżbieta Feret, prof. dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. dr hab. Paweł Grata i prof. dr hab. n.med. Artur Mazur.

W imieniu wszystkich wykonawców dziękuję Pani Prof. UR dr hab. Annie Marek-Kamińskiej z Instytutu Muzyki za opiekę merytoryczną i organizacyjną. A Panom - Pawłowi i Wojtkowi za sprawną obsługę techniczną i profesjonalne nagłośnienie.

…dobrze, że wciąż chcemy śpiewać kolędy i pastorałki…

 Tekst: Prof. UR dr hab. Marta Wrońska

Nagranie kolędy z Instytutu Pedagogiki: Zbigniew Wroński

Zdjęcia: dr Piotr Karaś, dr Hubert Sommer i mgr Michał Święcicki

Pełna fotorelacja z Koncertu - tutaj