III Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka, Rzeszów 19-21 października 2021 r.