II Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka, Rzeszów 16-17 października 2019 r.