I Międzynarodowy Kongres Praw Człowieka, Rzeszów 22-23 maja 2018 r.