Badania

Badania prowadzone przez członków Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oddział w Rzeszowie wpisują się w zakres studiów innych członków Towarzystwa i obejmują w szczególności:

  • Metodologię badań europejskich,
  • Historię Europy,
  • Prawo i instytucje Unii Europejskiej,
  • Polityki Unii Europejskiej,
  • Kwestie tożsamości i regionalizacji,
  • Komunikowanie i marketing europejski,
  • Cywilizację, kulturę i filozofię europejską,
  • Gospodarkę europejską,
  • Przyszłości integracji Unii Europejskiej,
  • Aksjologii integracji europejskiej.