Członkostwo

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich oddział w Rzeszowie skupia pracowników naukowych zajmujących się szeroko rozumianymi studiami nad Europą oraz studentów rzeszowskich uczelni wyższych.

Osoby zainteresowane członkostwem w PTSE proszone są o:

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich oddział w Rzeszowie
mjr. W. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów

lub dostarczenie osobiście oryginałów wypełnionej deklaracji członkostwa z odręcznym podpisem (https://ptse.eu/czlonkostwo0.html),

 • opłacenie rocznej składki członkowskiej w następującej wysokości:
  • 120 PLN - osoby posiadające tytuł naukowy profesora, osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • 70 PLN - osoby posiadające stopień naukowy doktora,
  • 50 PLN - pozostałe osoby fizyczne,
  • 200 PLN - osoby prawne,

Na konto:  

 • BNP Paribas S.A.
 • Nr konta bankowego: 56203000451110000003998310
 • Nazwa odbiorcy: Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich
 • Tytuł przelewu: imię i nazwisko; stopień/tytuł naukowy; nazwa oddziału; rok, za który składka jest płacona

oraz przesłanie/przekazanie potwierdzenia przelewu do skarbnika oddziału.