Władze

Zarząd:  
Prezes prof. UR dr hab. Grzegorz Bonusiak, email: gbonusiak@ur.edu.pl
Wiceprezes dr Mira Malczyńska-Biały, email: mimalczynska@ur.edu.pl
Sekretarz mgr Karol Piękoś, email: kpiekos@ur.edu.pl
Skarbnik dr Dariusz Fudali, email: dfudali@ur.edu.pl
Członek Zarządu Członek Zarządu - dr Zofia Sawicka, email: zsawicka@ur.edu.pl
Komisja Rewizyjna:  
Przewodniczący prof. UR dr hab. Anna Siewierska-Chmaj
Wiceprzewodniczący dr Grzegorz Pawlikowski
Członek Komisji mgr Dominik Boratyn