Galicyjski tygiel. Inteligencja w zaborze austriackim (1772-1918)

 


Kierownik
Dr Agnieszka Kawalec


Zespół
Dr hab. prof. UR Szczepan Kozak
Dr hab., prof. UR Jerzy Kuzicki
Dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga


Okres realizacji
24 X 2022 - 23 X 2024


Budżet
173 800 PLN


Finansowanie

logo MEiNLogo Instytut Historii_ (5).png [18.46 KB]


Pełny opis programu Doskonała Nauka

 

Program konferencji

 

Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki: Doskonała nauka - wsparcie konferencji naukowych.

Celem projektu jest organizacja międzynarodowej konferencji naukowej, a także publikacja wyników badań.

Konferencja poświęcona jest inteligencji zamieszkującej obszar Galicji.

Proponowana problematyka:

- stan badań, problemy metodologiczne, potrzeby badawcze;

- kształtowanie się inteligencji (aspekty polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe, narodowościowe itp.);

- struktury (np. zawodowe) i więzy środowiskowe;

- życie codzienne, mentalność, etos;

- procesy modernizacyjne;

- inteligencja w Galicji na tle inteligencji zaborów i krajów koronnych monarchii austro-węgierskiej;

- kontakty międzyzaborowe i międzynarodowe

Konferencja ma również na celu integrację środowisk naukowych z Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów wchodzących w skład dawnej monarchii austro-węgierskiej. Ze względu na tematykę, konferencja będzie mieć charakter interdyscyplinarny.


Przewidywane miejsce i termin konferencji: Rzeszów, 21-22 września 2023 r.

Zgłoszenia na konferencje przyjmujemy na adres:

kawalecagnieszka@gmail.com

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie:  https://galicja-ur.pl

Program konferencji: pobierz