Sekcja praktyk studenckich

Sekcja Praktyk Studenckich


Adres:


Al. mjr. W. Kopisto 2a, 35-959 Rzeszów, bud. A2, pok. 31a


E-mail: [email protected]


Tel. (17) 872 1450