Biuro Kolegium Nauk Społecznych

Uniwersytet Rzeszowski
Biuro Kolegium Nauk Społecznych
al. mjr. W. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów
budynek A2

Dyrektor Biura Kolegium

mgr inż. Magdalena Magdziak

pok. 36
tel.: 17 872 10 11
e-mail: cs@ur.edu.plmagdziak@ur.edu.pl

Zastępca Dyrektora Biura

lic. Marzena Krawczyk

pok. 36
tel.: 17 872 14 85
e-mail: mkrawczyk@ur.edu.pl

  • sprawy finansowe Kolegium

mgr Joanna Bocheńska

pok. 35
tel.: 17 872 14 82
e-mail: jbochenska@ur.edu.pl

  • sprawy finansowe Kolegium, w szczególności Instytutu Nauk Prawnych
  • studia III stopnia

mgr Anna Wajda

pok. 35
tel.: 17 872 14 83
e-mail: awajda@ur.edu.pl

  • postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
  • działalność naukowa Kolegium

mgr inż. Danuta Kubit

ul. Ćwiklińskiej 2, bud. D1, pok. 212

tel.: 17 872 16 99

e-mail: dkubit@ur.edu.pl

  • działalność naukowa Kolegium

mgr Artur Kuliński

ul. Ćwiklińskiej 2, bud. D1 pok. 6
tel.: 17 872 16 43
e-mail: akul@ur.edu.pl

  • współpraca międzynarodowa
  • promocja

dr inż. Jadwiga Pawłowska-Mielech

ul. Ćwiklińskiej 2, bud. D1, pok. 307
tel.: 17 872 16 75
e-mail: jpawlows@ur.edu.pl

  • sprawy finansowe Kolegium, w szczególności Instytutu Ekonomii i Finansów

mgr Renata Wozowicz

ul. Ks. Jałowego 24, pok. 106
tel.:17 872 18 16
e-mail: nauka.ip.cs@ur.edu.pl

  • działalność naukowa Kolegium