Biuro Kolegium Nauk Społecznych

Uniwersytet Rzeszowski
Biuro Kolegium Nauk Społecznych
al. mjr. W. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów
budynek A2 I piętro (pokoje 103-108)

Dyrektor Biura Kolegium

mgr Justyna Czado

pok. 107
tel.: 17 872 10 11
e-mail: [email protected][email protected]

Zastępca Dyrektora Biura

mgr Barbara Depa-Stopyra

pok. 107
tel.: 17 872 14 89
e-mail: [email protected][email protected]

mgr Joanna Bocheńska

pok. 102
tel.: 
e-mail: 

  • sprawy finansowe Kolegium

mgr inż. Justyna Gniewek

pok. 103
tel.: 17 872 14 83
e-mail: [email protected]

mgr Aleksandra Hakalla

pok. 102
tel.: 17 872 14 82
e-mail: [email protected]

  • wyjazdy i przyjazdy zagraniczne
  • sprawy finansowe Kolegium

lic. Marzena Krawczyk

pok. 102
tel.: 17 872 14 85
e-mail: [email protected]

  • sprawy finansowe Kolegium

mgr inż. Danuta Kubit

pok. 103

tel.: 17 872 14 64
e-mail: [email protected]

mgr Artur Kuliński

pok. 104

tel.: 17 872 14 87
e-mail: [email protected]

mgr inż. Magdalena Magdziak

pok. 104

tel.: 17 872 14 86
e-mail: [email protected]