Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

DEPARTMENT OF LABOUR AND SOCIAL INSURANCE LAW

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr hab. prof. UR

Aneta Kowalczyk Kierownik Zakładu

Czw.
(Thu)

800-930

31

Ofiar Getta

2084 [email protected]

dr

Maria Bosak-Sojka

adiunkt

Czw. (Thu)

1330-1500

113

1521

[email protected]   

dr

Agata Ludera-Ruszel

adiunkt

Wt. (Tue)

1815-1945

113

1521

[email protected] 

mgr

Michał Skóra

asystent

Czw. (Thu)

1545-1715

113

1521

[email protected]

mgr

Anna Maroń

asystent

Śr. (Wed)

1630-1800

113

1521

[email protected] 

Publikacje naukowe