Skład Rady Instytutu Ekonomii i Finansów

Dyrektor:

dr hab. Ryszard Kata, prof. UR                    

Zastępcy Dyrektora:

dr Lidia Kaliszczak                                       

dr Małgorzata Wosiek                                   

Pracownicy naukowi:

prof. dr hab. Adam Czudec                           

prof. dr hab. Jerzy Kitowski                         

prof. dr hab. Michał G. Woźniak                  

dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz prof. UR       

dr hab. Roman Chorób, prof. UR                 

dr hab. Mariola Grzebyk, prof. UR              

dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR              

dr hab. Artur Kraus, prof. UR                       

dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR            

dr hab. Antoni Magdoń, prof. UR                

dr hab. Teresa Miś, prof. UR                        

dr hab. Tomasz Potocki, prof. UR                

dr hab. Małgorzata Stec, prof. UR                

dr hab. Katarzyna Szara, prof. UR               

dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR     

dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR              

dr hab. Dariusz Urban, prof. UR                  

dr hab. Bogdan Wierzbiński, prof. UR         

dr hab. Dariusz Zając, prof. UR                   

dr Magdalena Cyrek                                     

dr Piotr Cyrek                                               

dr Paulina Filip                                             

dr Anna Mazurkiewicz                                 

dr Jadwiga Pawłowska Mielech             

dr Ewelina Rabiej                                         

dr Tomasz Surmacz                                      

dr Wiesław Szopiński                                   

dr Jolanta Wojnar                                          

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi:

mgr Konrad Drozd