Rozkład zajęć
semestr letni
Data aktualizacji

 studia stacjonarne

  I stopnia I rok

8.04.2021

II rok

8.04.2021

III rok

23.02.2021

IV rok  
 II stopnia

obowiązuje do 7.03.2021

I rok

obowiązuje od 8.03.2021

I rok

2.03.2021

 

8.04.2021

II rok 8.04.2021

 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Tygodnie zajęć 2020 na 2021 semestr letni

Studenci II roku studiów I stopnia realizują w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 przedmiot: Immersyjna nauka języka angielskiego w wirtualnej rzeczywistości
(na podstawie Uchwały nr 13/09/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia do programu studiów zajęć z immersyjnej nauki języka angielskiego w wirtualnej rzeczywistości i zgodnie z harmonogramem studiów zatwierdzonym przez Radę Dydaktyczną KNP).


Studenci I roku studiów II stopnia realizują w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 przedmiot: Immersyjna nauka języka angielskiego w wirtualnej rzeczywistości
(na podstawie Uchwały nr 13/09/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia do programu studiów zajęć z immersyjnej nauki języka angielskiego w wirtualnej rzeczywistości i zgodnie z harmonogramem studiów zatwierdzonym przez Radę Dydaktyczną KNP).