Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji

 studia stacjonarne

  I stopnia

obowiązujący do 17.01.2021
I rok

obowiązujący od 18.01.2021
I rok

23.10.2020

 

13.01.2021

obowiązujący do 17.01.2021
II rok

obowiązujący od 18.01.2021
II rok

15.10.2020

 

13.01.2021

obowiązujący do 17.01.2021
III rok

obowiązujący od 18.01.2021
III rok

30.11.2020

 

13.01.2021

IV rok 8.10.2020
 II stopnia

obowiązujący do 17.01.2021
I rok

obowiązujący od 18.01.2021
I rok

30.11.2020

 

13.01.2021

II rok -

 studia niestacjonarne

I stopnia IV rok 9.10.2020

 

Terminarz zjazdów studiów niestacjonarnych

Organizacja roku akademickiego 2020/2021