Rozkład zajęć semestr letni
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia

I rok

17.02.2021

II rok 18.03.2021
III rok 18.03.2021
IV rok  
II stopnia

obowiązuje do 18.04.2021

I rok

obowiązuje od 19.04.2021

I rok

18.03.2021

 

16.04.2021

II rok 18.03.2021
studia niestacjonarne I stopnia I rok 8.04.2021
II rok 8.04.2021
III rok

8.04.2021

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Studenci II roku studiów I stopnia realizują w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 przedmiot: Immersyjna nauka języka angielskiego w wirtualnej rzeczywistości
(na podstawie Uchwały nr 13/09/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia do programu studiów zajęć z immersyjnej nauki języka angielskiego w wirtualnej rzeczywistości i zgodnie z harmonogramem studiów zatwierdzonym przez Radę Dydaktyczną KNP).


Studenci I roku studiów II stopnia realizują w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 przedmiot: Immersyjna nauka języka angielskiego w wirtualnej rzeczywistości
(na podstawie Uchwały nr 13/09/2020 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia do programu studiów zajęć z immersyjnej nauki języka angielskiego w wirtualnej rzeczywistości i zgodnie z harmonogramem studiów zatwierdzonym przez Radę Dydaktyczną KNP).