Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok  
II rok dr Bernadetta Ortyl
III rok dr Tomasz Wójcik
IV rok dr inż. Iwona Makuch-Pietraś
II stopnia I rok dr hab. Aneta Bylak, prof. UR
II rok