Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia I rok 23.10.2020r.
II rok 2.10.2020r.
III rok 5.10.2020r.
IV rok 19.11.2020r.
II stopnia I rok 20.10.2020r.
II rok  
studia niestacjonarne I stopnia I rok 28.12.2020
III rok 22.12.2020
IV rok 23.10.2020
II stopnia II rok  

 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Tygodnie zajęć 2020 na 2021 w semestrze zimowym