• prof. dr hab. Ołeh  Łopuszański - przewodniczący
  • prof. dr hab. Wiesław Śliwa
  • dr hab. Mirosława Zima, prof. UR
  • dr Sławomir Sorek
  • dr Anna Szpila
  • Aleksandra Rzeczyca