Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia III rok  dr inż. Jacek Bartman
IV rok  dr Stanisław Adamiak