Skład Zespołu Programowego dla kierunku studiów Biotechnologia na kadencję 2020-2024:

 

  • dr hab. Małgorzata KUS- LIŚKIEWICZ, prof. UR - kierownik kierunku
  • dr hab. inż. Ewa SZPYRKA, prof. UR
  • dr inż. Anna GÓRKA
  • dr inż. Jennifer MYTYCH
  • dr n. wet. Anna  TABĘCKA - ŁONCZYŃSKA
  • Alicja DESZCZ -  studentka