Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia I rok 19.10.2020
II rok 25.09.2020
III rok 20.10.2020

Organizacja roku akademickiego 2020/2021