Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr inż Tomasz Olbrycht
II rok  dr Grzegorz Pitucha
III rok  dr hab. inż. Tomasz Dudek, prof. UR